Резбова арматура от месинг

 Канела сферичен тип

Серия: 80

Размери: ½” и ¾”


 Сферичен кран MINI
Серия: 70
Размер: ½”

 


 Възвратен клапан BEST

Серия: 13

Размери: от ½” до 4”
Приложим за различни видове тръбни инсталации с температура на протичащия флуид
t<10C

 Сферичен кран стандартно пропускане (редуциран)

Серия: 36 и 50

Размери: ½” до 4”

Приложим за тръбни инсталации без особени изисквания

 
 Сферичен кран пълно пропускане – тежък тип
Серия: 40

Размери: ½” до 4”

Този кран е изключително подходящ за монтаж в топлопроводни и паропроводни инсталации с температура на протичащия флуид t<150°C

  Шибърни кранове

 Размери: ½” до 4” със и без изпускател