Brass Threaded Fittings Print

 Spherical Valves

Series: 80

Dimensions: ½” и ¾”


 MINI valve
Series: 70
Dimensions: ½”

 
 Non return valve - BEST

Series: 13

Dimensions: from ½” to 4”
Applicable to different pipe installations where the temperature of the flowing fluid is t<10C

 Spherical Valve with standard permeablility (reduced)

Series: 36 and 50

Dimensions: ½” to 4”

Applicable to different pipe installations without any specific requirements

 

  Spherical Valve with full permeablility (heavy type)
Series: 40

Dimensions: ½” to 4”

This valve is exceptionally appropriate for steam conducting and heating systems where the temperature of the flowing fluid is t<150°C

 


 Hydrant valves from ½” to 4” with and without lock.

 

 

 

 

 

 

 

 

News

Пускане на онлайн каталогПускане на онлайн каталог
Здравейте, От 20.06.2017г. ЕЛТА ТЕХ ООД пуска онлайн каталог на предлаганите артикули, като този каталог в най-скоро време ще се превърне в онлайн магазин. Целта ни е да облекчим нашите клиенти в търсенето  и намирането на качествени материали за изграждането на безпроблемни тръбни инсталации. Желаем спорна и успешна работа   
NewsNews
There are no news published.