Други

Фирмата търгува и със следните материали

 

Гарнитури за фланци

 

 

 

 

 

 


 Резбови Уплътнения

  Тефлон
  Кълчища
  Течни уплътнителни материали 

 

 

 

 

 


 Водомери ZENNER